รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนอิงบาติก

หมอนอิงบาติก

หมอนอิงบาติก (รหัสโอทอป 960101025201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • มผช. : 224/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบไม้มงคลสีทอง

174 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ : คุณสมมาตร์ ดารามั่น

โทร : 073 513581 , 08 9298 3402

อีเมล: baimaisithong@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบไม้มงคลสีทอง