รายละเอียดสินค้าโอทอป

ใยไผ่ขัดผิว

ใยไผ่ขัดผิว

ใยไผ่ขัดผิว (รหัสโอทอป 140101015201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ปรีชาใยไผ่สมุนไพรขัดผิว

51 ม.9 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ติดต่อ : นายปรีชา เวชประสิทธ์ิ

โทร : 08-6794-9940

วันที่แก้ไข : 26 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป ปรีชาใยไผ่สมุนไพรขัดผิว