รายละเอียดสินค้าโอทอป

โมบายโคมไฟแมงกระพรุน

โมบายโคมไฟแมงกระพรุน

โมบายโคมไฟแมงกระพรุน (รหัสโอทอป 141200265202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู

51 หมู่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

ติดต่อ : นายเกษมศักดิ์ สุท

โทร : 089-2397689, 035 396 230

วันที่แก้ไข : 23 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู