รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม-กระดาษสา

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม-กระดาษสา

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม-กระดาษสา (รหัสโอทอป 130100435201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์

1/11 หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางน้ำทิพย์ กันทนงค์

โทร : 02-9774243, 084 0722510

วันที่แก้ไข : 26 พ.ย 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์