รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว (รหัสโอทอป 130101295201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วาสนาผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

138 คลองเปรมใต้ หมู่ 3 วัดดาวเรือง บัวสวรรค์ ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางสาววาสนา สุนท

โทร : 08 5915 3285

วันที่แก้ไข : 10 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป วาสนาผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว