รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาซาบะอบซีอิ้ว

ปลาซาบะอบซีอิ้ว
  • รหัสสินค้า : 130111-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาซาบะอบซีอิ้ว (รหัสโอทอป 130100305201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999

74/1 หมู่ 6 ซอยสุขี 2 ถนนรังสิต-ปทุม ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณอรนุช ทวีศักดิ

โทร : 02 5675898-99, 01 8181605

โทรสาร : 02 5670735

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999