รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาเขียว

ชาเขียว

ชาเขียว (รหัสโอทอป 130700304901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน

10/1 ลุ่ม หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ติดต่อ : นางชมบุญ บัวหลวง

โทร : 0 2978 0170

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2552