รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาหนัง(ชนิดครีมและชนิดเหลว)

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาหนัง(ชนิดครีมและชนิดเหลว)

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาหนัง(ชนิดครีมและชนิดเหลว)(รหัสโอทอป 130700404901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

70 หมู่ 3 บ้านเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณสมจิต เดือนเพ็

โทร : 089 7729098 , 0 2979 8583

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพ