รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 130700084701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากดิน

81/3 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : นายเกียรติ อนันต์

โทร : 02 9791681

อีเมล: 4ethailand@gmail.com

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากดิน