รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อเชิ๊ตสตรี (บาติก)

เสื้อเชิ๊ตสตรี (บาติก)

เสื้อเชิ๊ตสตรี (บาติก) (รหัสโอทอป 770100204901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพนิคมบาติก

10 หมู่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

ติดต่อ : นางสาวสมใจ แซ่ลิ้

โทร : 08-9171-1109

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/BatikNikom.htm

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพนิคมบาติก