รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาอินทรีย์

น้ำพริกปลาอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 700708-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาอินทรีย์ (รหัสโอทอป 700700735201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • มผช. : 4/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำพริกขวัญดาว

29/2 หมู่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ติดต่อ : คุณขวัญดาว นิ่มนว

โทร : 032 357099, 08 1017 8233

วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำพริกขวัญดาว