รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น (รหัสโอทอป 130300034701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มผช. : 25/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

511 ม.5 ซอยบ้านชมฟ้า 4/2 ถนนรังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณณัฏฐวดี อัยยะวรากูล

โทร : 02 9927851-2, 08 6046 3590

วันที่แก้ไข : 24 ธ.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า