รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุ๊กกี้ทานตะวัน

คุ๊กกี้ทานตะวัน
  • รหัสสินค้า : 160418-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุ๊กกี้ทานตะวัน (รหัสโอทอป 160400385201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • มผช. : 118/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล

49 หมู่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

ติดต่อ : คุณจันทรา เกษไชย

โทร : 08 1821 9271

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล