รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าด้ายประดิษฐ์

ผ้าด้ายประดิษฐ์

ผ้าด้ายประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 302700574902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองยาง

240 เมืองยาง หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

ติดต่อ :

โทร : 083-1268420

วันที่แก้ไข : 24 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองยาง