รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟเบตง

กาแฟเบตง

กาแฟเบตง (รหัสโอทอป 950200164701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

627 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ติดต่อ :

โทร : 083-1162336

วันที่แก้ไข : 13 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา