รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้าฝ้าย

ผ้าขาวม้าฝ้าย

ผ้าขาวม้าฝ้าย (รหัสโอทอป 400500334701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก บ้านโนนชัย ม.2

165 หมู่ 2 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290

ติดต่อ : คุณหนูสิน ขันธะมา

โทร : 081-6013009, 098-5848367

วันที่แก้ไข : 29 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก บ้านโนนชัย ม.2