รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจก (รหัสโอทอป 180800174901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • มผช. : 48/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง

135/1 หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130

ติดต่อ : คุณบำรุง สีวันนา

โทร : 08 7371 9778

วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2552

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง