รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมถั่วตัด

ขนมถั่วตัด
  • รหัสสินค้า : 401104-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมถั่วตัด (รหัสโอทอป 401100274701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านบ้านวังหิน

หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางหาญ หวานเหนือ

โทร : 043 494053 (พัฒนาชุมชน)

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านบ้านวังหิน