รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 400400524905)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ม.1

209 โนนสะอาด หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

ติดต่อ : นางพิศสมัย ศรีสุ

โทร : 0-4329-6540

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ม.1