รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่ (รหัสโอทอป 400500684901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์

56 สัมพันธ์ หมู่ 3 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ติดต่อ : นางเพ็ญ ป้องจัน

โทร : 08 8442 0896 0-4346-3120

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์