รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401400414701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโคกสี

183 โคกสี หมู่ 6 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

ติดต่อ : อัมพร พิทักษ์

โทร : 043 499117

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโคกสี