รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกหนุ่ม

น้ำพริกหนุ่ม
  • รหัสสินค้า : 500109-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกหนุ่ม (รหัสโอทอป 500101595201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตน้ำพริกหนุ่มบ้านดอนปิน

3/2 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อ : คุณขวัญเรียม สาย

โทร : 0-5380-4064 , 08-4150-2426

อีเมล: oilly_ws@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 21 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตน้ำพริกหนุ่มบ้านดอนปิน