รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 471201084901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านตาลโกน

161 ตาลโกน หมู่ 1 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240

ติดต่อ : นางจูม ฝุ่นเงิน

โทร : 08-7944-0078

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านตาลโกน