รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดเสื้อ-กระโปรง

ชุดเสื้อ-กระโปรง

ชุดเสื้อ-กระโปรง (รหัสโอทอป 260400655201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 789/2548
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อมและลูกปัด

24 หมู่ 13 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ :

โทร : 081-4008736

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อมและลูกปัด