รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน (รหัสโอทอป 501600465201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ยอดหล้าผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

52 ตาลเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

ติดต่อ : นางยอดหล้า สุภา

โทร : 08-1951-6249

วันที่แก้ไข : 28 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป ยอดหล้าผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน