รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปั้นสิบ

ขนมปั้นสิบ
  • รหัสสินค้า : 570701-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปั้นสิบ (รหัสโอทอป 570700175201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • มผช. : 751/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมปั้นสิบไส้ปลาคุณแม่ขวัญตา

107 ร้องผักหนาม หมู่ 1 แม่จัน-ท่าตอน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

ติดต่อ : สถาพร เพชรแก้ว

โทร : 08-9595-1632

โทรสาร : 08-9595-1632

วันที่แก้ไข : 30 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป ขนมปั้นสิบไส้ปลาคุณแม่ขวัญตา