รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวแคบศรีลับแล

ข้าวแคบศรีลับแล
  • รหัสสินค้า : 530804-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวแคบศรีลับแล (รหัสโอทอป 530800904901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 1328/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ

34/2 หมู่ 2 เขาน้ำตก ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : นางบุญช่วย กุนจ๋า

โทร : 083-8704761

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ