รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 400600574901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนหัวนา

16 หมู่ 5 บ้านโนนหัวนา ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

ติดต่อ : นางบุญศิรินทร์ ร

โทร : 085 755 7769

วันที่แก้ไข : 10 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนหัวนา