รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าลายราชวัตร

ผ้าลายราชวัตร

ผ้าลายราชวัตร (รหัสโอทอป 400400655201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านโนนสวรรค์ ม.10

237 โนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ติดต่อ : นางประมวล สวัสดิ

โทร : 0-4329-6105, 0-43229-6113

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านโนนสวรรค์ ม.10