รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มพอกดินขาว

ไข่เค็มพอกดินขาว
  • รหัสสินค้า : 530105-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มพอกดินขาว (รหัสโอทอป 530100494901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 27/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา

218 คุ้งตะเภา หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางถวิล อยู่คร้าม

โทร : 081-6534874

วันที่แก้ไข : 19 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา