รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 402004-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 402000214901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 107/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านวังสวาบเพื่อการผลิต

73 หมู่ 1 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350

ติดต่อ : คุณอุเทน ยศจำรัส

โทร : 043 210380

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552