รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า (รหัสโอทอป 400500714901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 417/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโสกก้อง

158 หมู่ 6 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : คุณคำพอง สมโสก

โทร : 08 9621 8273

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโสกก้อง