รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหม

ผ้าไหม
ผ้าไหม

ผ้าไหม (รหัสโอทอป 401000744901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่

17 หมู่ 3 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ : คุณจอมศรี เทียบทั

โทร : 08 7296 2898

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552