รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย (รหัสโอทอป 401001404901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านป่าปอ

129 หมู่ 2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ : คุณบัวพันธ์ ศรีนา

โทร : 08 7220 2774

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552