รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 401100214701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 197/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าทอ

37/1 หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : คุณสงวน แก้วอาสา

โทร : 08 4790 5733

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552