รายละเอียดสินค้าโอทอป

เก้าอี้โยก

เก้าอี้โยก

เก้าอี้โยก (รหัสโอทอป 400101424900)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 64/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สัณฐิติเครื่องเรือนหวาย

274 หมู่ 3 ถนนขอนแก่น - มัญจาคีรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ : คุณภูรินธร อนันตร

โทร : 043 382200, 08 4798 9494

โทรสาร : 043 382313

อีเมล: santitFur@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 27 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป สัณฐิติเครื่องเรือนหวาย