รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่ม ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์

ผ้าห่ม ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์
ผ้าห่ม ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์

ผ้าห่ม ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ (รหัสโอทอป 400400664701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

15/4 หมู่ 15 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ติดต่อ : คุณวิไลวรรณ อุปจั

โทร : 043 330430, 08 1768 5920

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ