รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าจากผักตบชวา

กระเป๋าจากผักตบชวา

กระเป๋าจากผักตบชวา (รหัสโอทอป 400700635201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 403/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวารักษ์บึงโจด

59 หมู่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ติดต่อ : คุณดุษฏี วรรณสุทธ

โทร : 08 6236 9677

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวารักษ์บึงโจด