รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพันคอ

ผ้าพันคอ

ผ้าพันคอ (รหัสโอทอป 401201845201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 247/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหนองสำโรง

105 หมู่ 10 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : คุณมะลิวัลย์ กิตต

โทร : 043 640293, 08 5755 2486

วันที่แก้ไข : 27 เม.ย. 2552