รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมหางกระรอก

ผ้าไหมหางกระรอก

ผ้าไหมหางกระรอก (รหัสโอทอป 471201114901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • มผช. : 16(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดินดำ

52 หนองดินดำ หมู่ 8 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240

ติดต่อ : นางดวงจันทร์ ชาร

โทร : 08-7867-1758

วันที่แก้ไข : 9 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดินดำ