รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 540601
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 540600954903)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

36 หนุนใต้ หมู่ 2 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

ติดต่อ : นางสมพร แปลงสาร

โทร : 08-4740-3929

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2552