รายละเอียดสินค้าโอทอป

ออมสินนานาสัตว์

ออมสินนานาสัตว์
ออมสินนานาสัตว์

ออมสินนานาสัตว์ (รหัสโอทอป 540601105201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • มผช. : 8/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ดงพัฒนากะละมะพร้าว

113 ดงพัฒนา หมู่ 9 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

ติดต่อ : นายปณชัย นาคนิเทศ

โทร : 0-5464-2620

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2552