รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระดาษสา

กระดาษสา

กระดาษสา (รหัสโอทอป 540600655202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • มผช. : 41/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลองหมู่ 8

50 ลองลือบุญ หมู่ 8 นพวงศ์ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54210

ติดต่อ : นางวารีรัตน์ เขตต

โทร : 0-5464-2551

อีเมล: Aomsin_k@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลองหมู่ 8