รายละเอียดสินค้าโอทอป

เตียงนอนพักผ่อน

เตียงนอนพักผ่อน
เตียงนอนพักผ่อน
เตียงนอนพักผ่อน

เตียงนอนพักผ่อน ผลิตจากหวายน้ำผึ้ง สีธรรมชาติ(รหัสโอทอป 540401925201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • มผช. : 64/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

193 หมู่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

ติดต่อ : คุณเอกชัย อภิรติกร

โทร : 054 541611, 054 541477, 081 9223397

โทรสาร : 054 630921

อีเมล: wanida_rattan@hotmail.com, wanida_rattan@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/wanidarattan

วันที่แก้ไข : 27 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)