รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะ (รหัสโอทอป 550900204901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านภูแหน

63 หมู่ 4 บ้านภูแหน ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ติดต่อ : นางบัวทอง ปัญญาภ

โทร : 08-9560-2371, 0-5479-8614

วันที่แก้ไข : 2 มี.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านภูแหน