รายละเอียดสินค้าโอทอป

สร้อยนิลกาญจน์

สร้อยนิลกาญจน์

สร้อยนิลกาญจน์ (รหัสโอทอป 321600065201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

รุ่งเรืองเครื่องประดับ

228 หมู่ 3 ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : คุณสุดา รุ่งเรือง

โทร : 087-4986822

วันที่แก้ไข : 5 ม.ค. 2554

สินค้าโอทอป รุ่งเรืองเครื่องประดับ