รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมโรตีกรอบ

ขนมโรตีกรอบ
  • รหัสสินค้า : 950607-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมโรตีกรอบ (รหัสโอทอป 950600344901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาเยาะมาตี

64/4 กำปงบือแน หมู่ 2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ติดต่อ : นางสาวสีตีวาหม๊ะ

โทร : 08-6292-4779

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาเยาะมาตี