รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 950613-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป950600424701 )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง

6/1 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ติดต่อ : นางรออีนา ดารานี

โทร : 08-9655-1863

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง