รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมผม

ผ้าคลุมผม

ผ้าคลุมผม (รหัสโอทอป 950500694901 )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าคลุมผม

3 บาจุ หมู่ 5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

ติดต่อ : นางซูวายอีบะห์ ส

โทร : 08-4861-1472

วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย 2552