รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (รหัสโอทอป 400900364901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านผักแว่น

23 ผักแว่น หมู่ 8 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ เช

โทร : 08-5758-0932, 08-7437-7309

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านผักแว่น